Kaisa vaihtuu Minnaan - Järjestökeskukselle uusi toiminnanjohtaja!

Ajankohtaiset tiedotteet >>
8.3.2022

Kaisa vaihtuu Minnaksi Järjestökeskus Kitisellä

 

- Olen oivaltanut sen, että kaikki mitä olen tähänastisella työurallani tehnyt, on valmistanut minua tähän tehtävään, sanoo Järjestökeskus Kitisen uudeksi toiminnanjohtajaksi valittu kasvatustieteiden maisteri Minna Hattunen.

Järjestökeskuksella on parhaillaan menossa siirtymävaihe, kun toukokuun lopussa eläköityvä Kaisa Kulmala ohjaa Minnaa uuteen tehtävään. Huhtikuussa Kaisa jää pitämään lomiaan, jonka jälkeen Minna vastaa järjestökeskuksen toiminnoista.

 

Sodankylässä mahtava järjestökenttä

 

Järjestökeskus Kitinen on perustettu Sodankylään vuonna 2012 Kaisan aloitteesta.

Valmistuin sosiaalikasvattajaksi vuonna 1992 ja siitä lähtien olen työskennellyt järjestöissä. Muutin Sodankylään Iisalmesta ja näin heti tullessani, kuinka mahtava järjestötyön kenttä Sodankylässä on. Järjestökeskus Kitinen ry:lla on tällä hetkellä 44 jäsenjärjestöä, mikä kertoo järjestötyön aktiivisuudesta Sodankylässä. Tein aluksi työtä hankkeissa, joissa kartoitimme Lapin Yliopiston opiskelija Mervi Tiljan ( o.s. Tepsa) kanssa järjestöjen tarpeita. Yhteisten tilojen, järjestötyöhön liittyvien koulutusten ja järjestötyötä kokoavan tahon tarve nousi niin vahvana esiin, että asiaa oli ryhdyttävä viemään eteenpäin, Kaisa muistelee Järjestökeskus Kitisen syntyä.

Järjestökeskus Kitinen aloitti toimintansa Kitisenrannalla, mistä myös Järjestökeskuksen nimi juontaa. Simosen kiinteistössä keskus aloitti vuonna 2016.

 

Järjestökeskus Kitinen on Stea:n, eli Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (ent. RAY, Raha-automaattiyhdistys) rahoittaman Ak-avustuksen piirissä, mikä on tuonut toimintaan jatkuvuutta. Jatkuvasta rahoituksesta huolimatta toiminnan tarve ja toteutuminen on selvitettävä joka vuosi rahoittajalle.

Järjestökeskus Kitinen tarjoaa jäsenyhdistyksilleen tilojen lisäksi koulutuksia ja neuvontaa sekä tekee itsekin vapaaehtoistyötä, muun muassa vastaa potilas- ja vammaisryhmien vertaistukiryhmistä, pyörittää maahanmuuttajien kielikahvilatoimintaa, järjestää Järjestömessut ja esteettömät tanssit.

- Teemme säännöllisesti kyselyitä siitä, mitä koulutustoiveita ja kehittämistoiveita jäsenjärjestöillä on. Vuodesta toiseen suosikkeja ovat olleet kaikki järjestötyöhön liittyvät koulutukset ja taloushallintoon sekä kirjanpitoon liittyvät koulutukset, Kaisa kertoo.

 

Järjestöjen työ on tuttua Minnalle

 

Minna Hattuselle Järjestökeskus Kitisen toiminnot ovat varsin tuttuja, sillä hänen fyysinen työpaikkansa on sijainnut elokuusta 2021 Järjestökeskus Kitisellä, missä hän on vetänyt nuorille aikuisille suunnattua Eväitä Reppuun -hanketta. Sen lisäksi Minna on vuosien varrella työskennellyt aiemminkin Järjestökeskus Kitisellä erilaisissa tehtävissä.

- Hanketyö on tullut tutuksi Leaderin kautta, missä työskentelin hankeneuvojana ja hankesuunnittelijana. Olen työskennellyt myös varhaiskasvatuksessa ja kehitysvammaisten asumisyksikössä, nuorten parissa ja rikosuhripäivystyksessä. Kaikista näistä työkokemuksista on hyötyä tässä työssä, Minna sanoo.

Sodankylään Minna on muuttanut Ilomantsista vuonna 1995 matkailualaa opiskelemaan. Vuonna 2003 Minna aloitti kasvatustieteen opinnot.

- Lähdin aikuisena opiskelemaan kasvatustiedettä harrastuksena, enkä olisi alussa arvannut, että opinnot tulevat johtamaan tutkintoon. Mutta niin ne opinnot veivät mennessään, Minna toteaa. Kasvatustieteiden maisteriksi hän valmistui Lapin yliopistosta vuonna 2011.

Pitkän uran järjestö- ja vapaaehtoistyössä tehnyt Kaisa suunnittelee ehkä siirtyvänsä eläköidyttyään vähintäänkin keikkalaiseksi erilaisiin perustyötehtäviin.

- Tässä työssä, kuten kaikissa sosiaali- ja terveysalan töissä, on etua siitä, että on kohdannut monenlaisia ihmisiä, Kaisa päättää.

 

(Juttu julkaistu Sompio-lehdessä, kuva ja teksti toimittaja Tarja Karjalainen)

Viimeksi muutettu: 8.3.2022 klo 10:29

Takaisin