Järjestökeskus Kitinen ry ja Sodankylän kunta ovat kirjanneet tällä hetkellä toimivat konkreettiset yhteistyön muodot kirjalliseksi sopimukseksi. Tästä linkistä pääset tutustumaan sopimukseen http://www.jarjestokeskus.fi/media/yhteisty_sopimus_kunta_jk_9_2021.pdf

Sopimus päivitetään vuosittain tarpeen mukaan. Yhteistyön muodot ovat muodostuneet ja juurtuneet vuodesta 2012 lähtien pysyviksi toiminnoiksi. Sopimuksessa puhutaan terveyskeskuksesta, millä tarkoitetaan nykyistä Hyvinvointikeskusta.

Sopimuksessa mainittujen asioiden lisäksi Hyvinvointikeskuksen kanssa on suunniteltu toteutettavaksi Järjestöpistetoimintaa.

Toiminta aloitetaan heti kun koronaepidemia antaa siihen mahdollisuuden. Lisäksi Kotisairaalan kanssa on koulutettu yhteistyönä vapaaehtoisia saattohoitajia. Yhteistyössä Tilkkutähtien kanssa on toteutettu saattokassiprojekti, kassit on luovutettu Hyvinvointikeskukseen.

 

Järjestökeskustoiminnan tarkoituksena on kehittää ja koordinoida paikallista järjestöverkostoa tukemaan kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta. Kunnan ja järjestökeskuksen kumppanuutta kehitetään paikallisen järjestötoiminnan näkyväksi tuomiseen ja paikantamiseksi luonnolliseksi osaksi kunnan hyvinvointityön kokonaisuutta.

Järjestökeskus kokoaa Sodankylässä toimivia järjestöjä yhteiseen paikalliseen kehittämistyöhön organisoimalla jäsenjärjestöistä koostuvia ns. elämänkaariverkostoja (lapset, nuoret, perheet, työikäiset, seniorit) yhteistyössä Sodankylän kunnan nimeämän järjestöyhdyshenkilön kanssa.

 

Järjestö- ja vapaaehtoistoiminta ei ole ammatillisten palveluiden tuottamista vaan se täydentää julkisia palveluita ns. ihmiseltä – ihmiselle periaatteella. Järjestöt huolehtivat pääsääntöisesti oman jäsenistönsä hyvinvoinnista ja osallistuvuudesta.

Järjestö/vapaaehtoistoimintaan osallistuminen tapahtuu kunkin toimijan vapaasta tahdosta ilman rahallista korvausta, mistä johtuen palvelun saatavuus on käsiteltävä väljästi voimassa oleviin resursseihin nähden. Kunnan myöntämät toiminta-avustukset ovat tarpeellisia järjestöjen toiminnan ylläpidossa ja kehittämisessä. Avustuksella järjestöt pystyvät mm. kouluttamaan jäsenistöä esim. tukihenkilö- ja ohjaustoimintaa varten.

Maksuttomat toimitilat puhututtavat usein järjestöjä. Järjestökeskus on pystynyt osaltaan vastaamaan tuohon tarpeeseen.

Ryhmämuotoiset kokoontumiset ja suuret yleisötapahtumat, kuten esim liikunta- ja kulttuurijärjestöjen tuottamat tapahtumat, vaativat kuitenkin isompia tiloja kuin mitä Järjestökeskus on pystynyt tarjoamaan.

Järjestöt tuottavat merkittävän osan kuntalaisille suunnatuista harrastus- ja hyvinvointiin liittyvistä palveluista. Millä mittareilla voidaan mitata järjestöjen ja vapaaehtoisten kuntalaisille tuottamaa hyvinvointia ja miten ne pystytään tuomaan entistä enemmän näkyväksi?

 

Sodankylässä on perinteisesti vahva ja osaava järjestökenttä. Vapaaehtoisten halu auttaa on suurta mutta se vaatii koordinointia, ohjausta, tukea ja vapaaehtoisten huomioimista ja kannustusta.

Vapaaehtoiset tekevät työtä suurella sydämellä, omasta halusta ja pyyteettömästi.

Meillä ei ole varaa jättää yhtäkään järjestöä huomiotta, kaikki tuki ja apu on tärkeätä.

Vahva järjestötoiminta on kunnan peruspilareita.

 

Ohessa linkki Lapin maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan julkaisuun

JÄRJESTÖYHTEISTYÖN SUOSITUS LAPIN KUNNILLE 2020

http://www.jarjestokeskus.fi/media/j_rjest_yhteisty_n_suositus_kunnille.pdf