PERUSTIETOA

Järjestökeskus Kitinen ry perustettiin ja rekisteröitiin vuonna 2012. Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä kuntalaisten hyvinvointia

 • Vahvistamalla paikallisjärjestöjen toimintaedellytyksiä
 • Edistämällä Sodankylässä toimivien paikallisjärjestöjen vapaaehtoistoimintaa                       
 • Mahdollistamalla yhteistyön toimivuuden sodankyläläisten järjestöjen kesken
 • Edistämällä järjestöjen osallisuutta ja yhteistyötä julkisella sektorilla
 • Toimimalla jäsenyhteisönsä edunvalvojana ja edustajana.

                         

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys                                                                                                  

 • Ylläpitää omaa ja jäsentensä käyttöön tarkoitettua toimitilaa
 • Osallistuu järjestötoimintaa koskevaan kehittämistyöhön paikallisesti ja alueellisesti, tekee selvityksiä, aloitteita, kannanottoja ja antaa lausuntoja
 • Järjestää kokouksia, koulutuksia, kursseja, keskustelutilaisuuksia
 • Harjoittaa tiedotus- ja valistustoimintaa
 • Suunnittelee erilaisia vapaaehtoistoiminnan uusia muotoja
 • Järjestää yhteisiä tilaisuuksia yhteistyössä järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa
 • Järjestää muuta tarkoitustaan edistävää, voittoa tavoittelematonta toimintaa.

        

 

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys

 • Hankittuaan asianomaisen viranomaisen luvan voi järjestää arpajaisia, keräyksiä ja myyjäisiä yksin ja/tai yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa                  
 • Etsii ja hakee ulkopuolista rahoitusta toiminnan ylläpitämiseksi
 • Tarjoaa hallitsemaansa tilaa yhdistysten ja yhteisöjen käyttöön
 • Ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • Omistaa toimintaansa varten tarpeellisista kiinteää ja irtainta omaisuutta
 • Harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen ja jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hyväksytään yleishyödyllinen rekisteröity yhdistys tai oikeustoimikelpoinen yhteisö. Kannatusjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Hakemuslomakkeita saa yhdistyksen puheenjohtajalta, sihteeriltä ja Järjestökeskuksen toimistolta. Yhteystiedot löytyvät etusivulta. Jäseneksi hyväksymispäätöksen tekee Järjestökeskus Kitinen ry:n hallitus.  

 

HALLINTO JA TOIMIHENKILÖT

Vuoden 2021 hallitukseen kuuluvat seuraavat järjestöt ja heidän edustajansa:

 

Puheenjohtaja Markku Lehtinen, Sodankylän Rintamaveteraanit ry

Varapuheenjohtaja Annele Halmekoski, Sodankylän Tanssi ry, Senioriopettajat ry

Sihteeri Kaisa Kulmala, Järjestökeskus Kitinen ry toiminnanjohtaja

 

RiikkaMaijanen, Suomi-Unkari -seura ry

Anneli Anttila, SPR Sodankylän yhdistys ry

Hannele Nevalainen, Sodankylän Silmu

Jouni Äärelä, Sodankylän Eläkeläiset ry

 

Varajäsenet:

Ritva Kivelä, Sodankylän Eläkeläiset ry

Merja Laakkonen, Sodankylän Kisasiskot ry

 

 

 

 

RAHOITUS

Järjestökeskustoiminnan aloittamiseksi ja kehittämiseksi Raha-automaattiyhdistys on myöntänyt rahoituksen vuosille 2015-2017. Vuoden 2017 alusta lähtien Ray, Veikkeus ja Toto yhdistyivät, jolloin nimeksi muutettiin Stea, eli Sosiaali- ja terveysalan avustuskeskus. Vuoden 2018 alusta lähtien Järjestökeskus Kitinen ry:n avustus muutettiin Ak-avustukseksi.

 

KEHITTÄMISTOIMINTA

Seuraavassa kuvassa esitellään Järjestökeskuksen Kehittämisluonnos vuosille 2015-2018. Kehittämisen painopistealueet tarkentuvat vuoden 2018 loppuun mennessä.

 

JÄRJESTÖT JULKISEN SEKTORIN KUMPPANINA

Järjestökeskuksen tarkoituksena on tukea julkisen sektorin tuottamia palveluita, ei korvata niitä.

 

Seuraavassa kuvassa esitellään miten järjestöt voisivat entistä enemmän olla tukemassa julkisen sektorin tuottamia palveluita.

 

"JÄRJESTÖT OVAT KUNNAN SELKÄRANKA"

OPINNÄYTETYÖ JENNA SIMONTAIVAL

http://www.jarjestokeskus.fi/media/simontaival_jenna_lopputy_ty_llist_minen_1_.pdf